Sigla USV Suceava
Link-uri utile
Caută în acest site:
Caută
#
#
#####
#
##

    Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava organizează învăţământ la distanţă din 1999, pentru studii universitare, postuniversitare şi continuare de studii, permiţând extinderea şanselor de acces la învăţământul superior, tuturor categoriilor de persoane, indiferent de vârstă.

    Învăţământul la distanţă este o forma de învaţare flexibilă, nouă, de formare iniţială, de perfectionare sau de conversie profesională, în care cea mai mare parte a procesului specific de instruire permite ca studentul (cursantul) să fie la distanţă.

    Absolvenţii ID au aceleaşi avantaje ca absolvenţii cursurilor de zi, deosebirea este doar în structura anului universitar.
Contactul mediat între tutore şi cursant este elementul fundamental al învăţământului la distanţă. Învăţământul la distanţă este o forma de învăţământ în care instrucţia orală are un rol subordonat şi este concentrată în câteva perioade intensive, repartizate în decursul anului academic. Între aceste perioade, cursantul studiază individual, acasă, dar având posibilitatea de a se consulta cu tutorele prin mijloacele moderne, specifice.

    Comunicarea în ambele sensuri, între cursant şi tutore/profesor este realizata prin: INTERNET, e-mail, scrisori, telefon şi alte mijloace tehnice (audio şi video-conferinte, conferinte prin intermediul calculatorului conectat la reteaua INTERNET, mijloace relativ accesibile de abordare a problemei predării / asimilarii) şi prin contact direct, "faţă-n faţă". Acestea conduc la o convergenţă între învăţământul tradiţional şi cel la distanţă.

    Învăţământul la distanţă este centrat pe individ (cursant) şi nu pe clase, grupuri standard, ca în cazul celui traditional, fiind în esenţă bazat pe studiu individual.

    Admiterea pentru învăţământ la distanţă se realizează pe baza acelorasi criterii ca şi admiterea la forma de învăţământ zi, în limita numărului de locuri aprobate de Senatul Universitatii.

    Acest tip de învăţământ se realizează numai în regim cu taxă.#