Acasă Cadru legislativ Departament CDFC Acte inscriere conversie

Oferta programe conversie profesională, postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională


Facultatea Program de conversie profesională
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Tehnologia informaţiei şi comunicării
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management Educaţie Tehnologică
Istorie şi Geografie Istorie
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limba şi literatura română şi Limba şi literatura modernă (engleză / franceză / germană / italiană / spaniolă / ucraineană)
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi Preşcolar


Numar locuri si probe concurs admitere Conversie Profesionala

Facultatea Programe de formare continuă
Ştiinţe ale Educaţiei Programe de formare psihopedagogică Nivel I şi II


Numar locuri si probe concurs admitere Cursuri Postuniversitare


Înapoi la Departament CIDFC