Acasă Cadru legislativ Departament CDFC Acte inscriere conversie

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Programe Conversie


Facultatea Program de conversie profesională
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Tehnologia informaţiei şi comunicării
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management Educaţie Tehnologică
Istorie şi Geografie Istorie
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limba şi literatura română şi Limba şi literatura modernă (engleză / franceză / germană / italiană / spaniolă / ucraineană)
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi PreşcolarTaxe şi tarife admitere şi şcolarizare 2018 – 2019
Programe de Conversie Profesională


FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII TAXĂ
ANUL I
TAXA DE ÎNSCRIERE TAXA DE ÎNMATRICULARE
FIM Educaţie tehnologică 2950 125 lei 125 lei
FIG Conversie profesională – Istorie 2950 125 lei 125 lei
FLSC Limba şi literatura română 2950 125 lei 125 lei
Limba şi literatura engleză 2950
Limba şi literatura germană 2950
Limba şi literatura spaniolă 2950
Limba şi literatura italiană 2950
Limba şi literatura ucraineană 2950
FSE Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 2950 125 lei 125 lei


Vezi aici actele necesare inscriere licenta conversieTaxe şi tarife admitere şi şcolarizare 2018 – 2019
Cursuri Postuniversitare


FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII TAXĂ
ANUL I
TAXA DE ÎNSCRIERE TAXA DE ÎNMATRICULARE AVANS DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE LA ÎNMATRICULARE
FIA Siguranţa Producţiei Alimentare 2500 125 125 350
Managementul Mediului
FSE Programe de formare psihopedagogică Nivelul I 1700 125 125 10% din taxa de şcolarizare
Programe de formare psihopedagogică Nivelul II 1500Înapoi la Departament CIDFC