Contact
Tel.: +40 230 216 147 int. 550
Mobil: +40 745 324 203
E-mail: chirita@usv.ro
Contracte de cercetare
cvDotCoordonator, director de grant - Viorel CHIRIŢĂ

 1. 2006, ORAŞUL FRASIN - ARGUMENTE GEOGRAFICE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ 2006
  contract de cercetare 1490/27.02.2007 (Universitate), aprobat şi finanţat prin hotărârea nr 6-27/ ianuarie 2006 CONSILIUL LOCAL a ORAŞULUI FRASIN, valoare 22000 RON, concretizat prin cartea: “Oraşul FRASIN-argumente geografice pentru dezvoltarea locală”, coordonator, V. Chiriţă;

 2. 2003-2004, RESURSE UMANE ŞI NATURALE ÎN COMUNA VATRA MOLDOVIŢEI
  director de grant de cercetare - concretizat prin cartea « Vatra Moldoviţei - spaţiul şi timpul patrimoniului stabil şi dinamic » finanţat de CL şi Primăria comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava;

 3. 2004-2005, Tensiuni şi interferenţe induse de nivelele de oreganizare ale fondului forestier din Judeţul Suceava
  director de proiect de cercetare finanţat de RNP - Direcţia silvică Suceava;

 4. 2001-2002, Romania - Resources Management for local development
  co-director de program pentru învăţământul deschis la distanţă, on-line, în Programul Erasmus - Socrates, CDA4, prin acordul bilateral 2001-2002 cu Universitatea Aristotelis, Salonic, Grecia;

 5. 1994-1995, Crearea Bazei de date geodemografice computerizate a Judeţului Suceava
  director de proiect finanţat de Fundaţia Soros pentru achiziţia de echipament de calcul;

 6. 1993-1994, Hărţii în relief a Judeţului Suceava, cu reprezentarea structurii fondului forestier (scara:1:50 000)
  coordonator al responsabilului de grant în cadrul contractului de cercetare încheiat cu Direcţia Silvică Suceava.

cvDotColaborări ca membru în contracte de cercetare - Viorel CHIRIŢĂ

 1. 2008-2009, Evaluarea riscurilor şi hazardurilor naturale prin impactul economic creat de acestea
  membru în colectivul de cercetare pentru grantul CNCSIS, director de grant Prof G. Prelipcean, FSEAP, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava;

 2. 2008, Studiu asupra potenţialului natural - premisă dezvoltării locale şi a elaborării strategiei de dezvoltare a comunei Cosmeşti, judeţul Galaţi
  responsabil de contract, încheiat cu S.C. PLANCERT Galaţi;

 3. 2008, Studiu asupra riscurilor şi hazardurilor geografice - premisă dezvoltării locale şi a elaborării strategiei de dezvoltare a comunei Cudalbi, judeţul Galaţi
  responsabil de contract, încheiat cu S.C. PLANCERT, Galaţi, 2008;

 4. 2003-2005, Evaluarea hazardurilor naturale şi antropice din regiunea Călimani-Dorna în perspectiva dezvoltării durabile
  colaborare la grantul de cercetare CNCIS cod 260/nr. 33361/2004, coord. prof. dr. C. Brânduş;

 5. 2003-2004, Păstoritul medieval în Moldova
  colaborare la grantul CNCISIS, coordonator Lect. univ. dr. Mihai Lazăr

 6. 2003-2004, Potenţialul toponomastic al Bucovinei
  colaborare la grantul CNCISIS, coordonator Conf. univ. dr. I. Iosep

 7. 2001-2002, Fenomene de risc geografic pe teritoriul Bucovinei româneşti. Inventarierea, caracterizarea cauzală, prevenire şi combatere
  colaborare la grantul CNCSIS (fazele I şi II), coordonator Prof. univ. dr. C. Brânduş;

 8. 2000-2002, Geopotenţialul turistic al Bucovinei cu oportunităţi de implementare în procesul didactic
  colaborare la grantul CNCSIS, coordonator Conf. dr. V. Efros

 9. 1999-2001, Romania - Resources Management for local development
  colaborator, în Programul Erasmus-Socrates, CDA4, prin acordul bilateral cu Universitatea Aristotelis, Salonic, Grecia;

 10. 1997, Caracterizarea fizico-geografică a Bucovinei istorice
  subcontract de cercetare cu Con Bucovina Proiect Suceava;

 11. 2000, Analiza şi prognoza disfuncţiilor în mediul geografic al Bucovinei pentru planificarea şi managementul potenţialului resurselor naturale
  colaborare la grantul CNCSIS, coordonator Prof. univ. dr. C. Brânduş;

 12. 2002, Restructurarea activităţilor aplicative studenţeşti ca activităţi interdisciplinare orientate în direcţia valorificării şi integrării europene a potenţialului natural, istoric şi cultural al Bucovinei
  grant CNCSIS, coordonator Prof. univ. dr. C. Brânduş;

 13. 1996-1997, Potenţialul geografic al municipiului Suceava şi oraşului Vatra Dornei
  contract de cercetare cu Primăria municipiului Vatra Dornei, cu Con Bucovina Proiect S.A., (în colaborare cu Prof. C. Brânduş şi Conf. dr. I. Iosep);

 14. 1978-1979, Harta topoclimatică a Carpaţilor Orientali – Foaia Gheorghieni
  colaborare la contractul de cercetare cu Academia Română, în cadrul colectivului Laboratorului de topoclimatologie de la Staţiunea cercetări “Stejarul” Pângăraţi - Neamţ, coordonator cercet. St. II M. Apăvăloae.