Sigla USV Suceava
Link-uri utile
Caută în acest site:
Caută
#
#
#####
#
##
Acte necesare
 • cerere de înscriere tip (eliberată de universitate);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, ori adeverinţa (pentru promoţia anului curent) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat;
 • foaia matricolă pentru studiile liceale sau adeverinţa cu notele obţinute în timpul anilor de liceu la disciplinele de concurs (daca este cazul);
 • certificatul de naştere în copie legalizată;
 • adeverinţă medicală tip (vizată de Cabinetul medical al universităţii);
 • 4 fotografii tip buletin de identitate;
 • copie după buletinul/cartea de identitate;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
Observaţie!
Se vor lua în considerare numai actele care nu prezintă ştersături, adăugiri, modificări şi au numele persoanelor semnatare şi ştampila unitătii emitente în clar.
Atenţie!
Înscrierea candidaţilor pentru concursul de admitere se face numai în intervalul de zile stabilit
Cazuri particulare
#
 • dacă candidatul se înscrie pentru concurs concomitent şi la o altă facultate - se va depune o adeverinţă de la prima facultate sau o copie a legitimaţiei de înscriere la concurs de la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;
 • pentru candidaţii care urmează în prezent o facultate - adeverintă din care să rezulte calitatea de student;
 • pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare - diploma de licenţă sau diploma echivalentă acesteia sau diploma de absolvire, în original şi copie legalizată;
 • pentru persoanele căsătorite - certificatul de căsătorie în copie legalizată;

Pentru informatii mai detaliate (metodologie, probe de admitere, taxe, scutiri, rezultate) accesaţi paginile Web ale Departamentelor ID/FR din cadrul  facultăţilor, sau site-ul universităţii


#